PIRTIS IR BASEINAS

Kontaktai

Adresas: Klaipėdos rajonas., Gručeikių km., Bičių 1
Kontaktai
Sodybos šeimininkė Danutė

+37068563743

Koordinavimas ir dekoravimas Marija

+37060000990

info@senojodvarosodyba.lt

Dumpių Sodyba